Jag skall alltid försöka att hedra mitt förband

och därför skall jag uppträda militäriskt och vaket, hålla mig ren och snygg, rakad och klippt samt

aldrig uppträda onykter eller ohyvsat i uniform.

                           Gotlands infanteriregemente 1940

 

 

De gotländska båtsmännen och deras torp

 

Fanor , Standar och Kommandotecken

Uppbådsfanor 1700 - 1721

Gotlands Nationalbevärings fanor

Fanor 1887 - 2005  Armén

Fanor 1939 - 2000  Marinen

Fanor 2016 -

 

Fasta befästningar på Gotland

 

Förläggningsplatser, baracker, förråd mm

Uppförda barackläger 1939-45

Byggnadsregister (äldre)

Byggnadsregister fr.o.m. 1968

Byggnadsregister (varia)

Ammunitionsförråd mm

Övnings och exercisplatser - Gotl. Nationalbeväring

 

Flygvapnet och andra flygrelaterade händelser

 

Marinen och andra marinrelaterade händelser

 

Stora och små händelser

Konung Birger Magnusson och Röcklingebacke 1313

Olof den helige och Sangelstenen

Ryskt strandhugg på Gotland 3/8 1715

Ryskt strandhugg på Gotland 9/7 1717

Ryskt strandhugg på Gotland 25/7 1718

Ryska ockupationen av Gotland 1808

Ryska skansar uppförda på Gotland 1808

Fårösund och Krimkriget 1853 - 1856

Polska upprorsmakaren Lapinski på Gotland 1863

Gotländsk beredskap - Rysk-Japanska kriget 1904-05

Ryssarnas besök i Slite sommaren 1945

 

Fordon och annat fordonsrelaterat

 

Djur i kronans tjänst

Militära veterinärer på Gotland

Blå Stjärnan och Stjärnsystrarna

Sv. Brukshundklubbens Gotlandsdistrikt

Fyrbenta trotjänare vid Gotlands infanteriregemente

 

 

Övrigt Gotlands försvar

Hemvärnet på Gotland

Inskrivnings- och Rullföringsområden

Underhållsgrupp Gotland (Uhgrp G)

FMLOG - Visby

Tygverksamheten

Intendenturen

Fortifikationen

Lantvärnet

Visby-gruppen / 703. Stridsgruppen

Försvarets tvättanläggning i Visby

Mästermyr - Numrerade målangivelser på byggnader

Den äldste namngivne gotlänning som stupat i krig

Danska soldater - 1679

Vapen och stridsfordon användna på Gotland

Polletter

Nazismen bland gotländska militär

 

 

"Soldaten får inte fostras bara till krig, ty då fostrar man honom också till mördare. Man måste först och främst uppfostra honom till att vara människa."

                                                                    Erwin Rommel

 

 

Lite av varje

FMÖ Aurora 17

Gotländska tokstollar och deras handlingar

Gotlands Försvarshistoria - Kronologisk

"Gotlands Vapen"  Insamling 1940

Gotländska länsherrar 1398 - 1645

Guvernörer och Landshövdingar 1645 - 1812

Landshövdingar 1812 - 2017

Tjelvar och Gutasagan

Gutalagen på gutniska

Gutalagen på svenska

Vårdkasar på Gotland

En hälsning till Visby från skyttegrafvarna vid Yser 1916

Postanstaltstämplar 1939 - 1945

Gotländska karoliner 1700 - 1721

Gotländska Ståndsdragoner 1700 - 1721  Biografier

Gotländska Sockenknektar 1700 - 1721  Biografier

Krigsmans erinran

Saltpetersjuderiverksamheten

 

Föreningar och sällskap

A 7 Kamratförening

P 18 Kamratförening

Lv 2 Kamratförening

KA 3 Kamratförening

Flottans män på Gotland

Gemensamma Militära Föreningar och Sällskap

Kamratföreningstidningar

Innehållsförteckning - Väduren m fl

Svensk-norska frivilligförbundet

Signalkompaniets Signalister "SS 40" Kamratförening

"SS 40" Kamratföreningstidning "Åtskillnad"

Visby Nationalbeväring & Dede skyttegille

Gotlands Skarpskytte och Jägargille

Visborgs skytteförening

Wisby stads skyttegille

 

 

Sök nu, du kommer inte att ångra dig.

 

 

Tappra och modiga gotlänningar

Utöver vad tjänsten kräver - Gotländska hjältar

Sorken från Mästerby som stupade över Tyskland 1944

En Visbybo som stupade i Belgien 1944

Gotlänningen som dog tre gånger för Führern

Nordling - Gotlandsbeväringen som räddade Paris 1944

Modiga gutar

Fallna och skadade gotlänningar i fredens tjänst

"Bison" En gotländsk krigsreporter i Vietnam 1968

 

Tragiska händelser och annat elände

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1800 - 1899

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1900 - 1938

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1939 - 1945

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1946 - 2007

Gubben Ulmstedts vedermödor

Kemiska stridsmedel och annat skit runt gotlands kuster

 

 

Vid tider av oro och fara för staten, 

åkallar vi Gud och hyllar soldaten.

När faran är över och fyllda blir faten, 

då glömmer vi Gud och föraktar soldaten

 

 

Militär själavård på Gotland

Krigskyrkogårdar och krigsgravplatser

Lärbro krigskyrkogård - Koncentrationslägerfångar

Lärbro krigskyrkogård - Judiska lägerfångar

Lärbro krigskyrkogård - Tyska soldater

Krigsgravar

Fältprästen - Militär själavårdare

Kolerakyrkogårdar

Garnisonskyrkogården

Efter 200 år får båtsmannen sin gravsten

Soldathem

Varning för lösaktiga flickor

 

Gotlänningar i utländsk krigstjänst

 

Spioner och andra ljusskygga typer

Spioner och landsförrädare på Gotland

Dubbelspionen Vidvuds Sveics

Johan Puke - Hjälte eller förrädare

Den mystiska "Sabotagepennan"

Amerikanske desertören Sylvia på Gotland

 

 

"Mina värderingar om ett demokratiskt samhälles

skyldighet att försvara vår demokrati mot interna

och yttre hot blev djupt rotad under lumpartiden.

Jag lärde mig att det är en förmån att få utöva sin

plikt mot sitt land och inte bara att kräva av

samhällets resurser utan att ge tillbaka"

                                           Grpbef vpl 1961 vid KA 3

 

 

Militär sjukvård

Militär sjukvård på Gotland

Krigssjukhus på Gotland 1939 - 1945

Lärbro krigssjukhus 1939 - 1946

Hemse krigssjukhus 1939 - 1943

Klinte krigssjukhus 1939 - 1941

Roma krigssjukhus 1915 - 1940

Sjukhus för tbc-flyktingar i Follingbo

Garnisionssjukhuset på Visborgs slätt

Förbandssjukhus KA 3 i Fårösund

Förbandssjukhus A 7 i Visby

Marinens krigssjukhus - Bräntings i Rute

Difteriepidemien på Visborgs slätt 1903

Spanska sjukan 1918-20

 

Militärt rättsväsen på Gotland

 

Frivilliga Försvarsorganisationer

Gotlands FBU-Förbund

Gotlands FBU-Förbunds läger på Fårö

Gotlands Kvinnliga Bilkår

Frivilliga Motorcykelkåren Gotlandssektionen (FMCK)

Gotlands Distrikt av FRO

Svenska Röda Korsets Gotlandsdistrikt

Landstormen

Gotlands Landstormskvinnor

Gotlands lottakår

Flyglottaskolan i Bunge

Gotlands fallskärmsklubb

Gotlands Flygklubb

 

Tidningsklipp 1853 - 2018. Militära händelser

 

Musik - Massmedia

Radiomajoren - Arvid Eriksson

Fältartister på Gotland under beredskapen

Basarer, revyer och andra spektakel under beredskapen

"Hallå Norden, här talar Tyskland"   Radio Königsberg

Gotlands officerskör

Gotlands regementes marsch

Gotlands artilleriregementes marsch

Gotlands kustartilleriregementes marsch

"Min soldat" med Ulla Billqvist

Tapto - Segnale selenne

Musikkårer på Gotland

Gamla yvkort med militära motiv från Gotland

Gamla filmer med gotländsk militär anknytning

 

Skjutfält på Gotland

Tofta skjutfält och Blåhälls lägerplats

Skjutfält - Södra Byrummet

Skjutfält - Hällarna

Skjutfält - Martebo / Överrejseskjutfältet

Skjutfält - Trelge (KA 3)

Skjutfält - Tingstäde

Skjutfält - Smöjen i Hellvi

Sjöövningsområde "Fårö"

Skenholmen. Skjutfält för flygvapnet

Ammunitionsdumpningsplatser

 

Minnesstenar på Gotland

Oscarsstenen

Gotlands Nationalbeväring

Visborgs slätt

Gotlands kustartilleri

Varia

Bangstenen i Sundre

Signalstenarna på Visborgs slätt

 

Skolor / Utbildning

Linjeofficersläroverket på Gotland 1839 - 1866

Artilleriläroverk, underbefäls- och underofficersskolor

Soldatprovet

 

Lite av varje - Sverige

Svenskar i Spanska inbördeskriget 1936 - 1939

Dekorerade svenska frivilliga i Finland 1939-44

 

Litteratur - Kartor

Militära Bibliografier 1.

Militära Bibliografier 2.

Unir FM 2003  (pdf)

Historiska kartor. Militära och civila

Namnrullor öfver Gottlands trupper 1911 - 1916

Korta underrättelser om Saltpeter-Plantladu mm 1813

 

 

Gotlands Nationalbeväring

 

Militärbefälet på Gotland

 

Gotlands regemente

 

Gotlands artilleriregemente

 

Gotlands luftvärnskår

 

Gotlands kustartilleriregemente

 

Gotlands regemente (Nya)

 

18. Stridsgruppen

(Stridsgrupp Gotland)

 

Pansar på Gotland 1937 - 1963

 

Beredskapen på Gotland 1914-18

 

Beredskapen på Gotland 1939-45

 

Luftbevakning - Signalspaning mm

 

Krigsflyktingar på Gotland. Interneringslägret "Lager Lingen"

 

Sorkar sum ha kum si bra

 

Frivilliga i Finland 1939 - 1944

 

Uniformer - Utmärkelser - Märken

 

Vapen använda på Gotland

 

______________________________________________________________________________________________
                            

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig